5 minut do Poděbrad

Zde si můžete stáhnout důležité dokumenty k projektu.

Kompletní podmínky výstavby rodinných domů naleznete zde:


1) uzemni-rozhodnuti.pdf a opravné vyjádření k územnímu rozhodnutí

2) stavební povolení - kanalizace a vodovod

3) stavební povolení - komunikace

4) změna stavby před dokončením

5) List vlastnictví

6) Katastrální mapa

7) Kolaudační souhlas - kanalizace a vodovod

8) Kolaudační souhlas - elektřina

9) Kolaudační souhlas - komunikace

10) Kolaudační souhlas - zeleň

11) Vzdání se zástavního práva Trinity Bank a souhlas se zatížením nemovitosti